مساحت زمین: 13500 مترمربع
زیربنای کل: 49209 مترمربع
بنای مفید: 31335 مترمربع
تعداد واحد: 306 واحد ( 12 واحد ویلایی و 294 واحد آپارتمانی در برجهای 20 طبقه)
موقعیت: نوار ساحل شمالی جزیره زیبای کیش، مجاور مجتمع تجاری دامون کیش، قطعه K-21
مساحت واحدها:  65، 90، 100، 130، 165 مترمربع

طبقات دوم الی هفدهم

این پروژه در مرحله تکمیل اسکلت و سقف های بخش برج و شروع نازک کاری بخش ویلائی در حال اجرا و پیشرفت فیزیکی کل پروژه در حد 35% است.