تور مجازی بازدید از کارگاه و پروژه دامون ساحلی 2 و همچنین مشاهده پروسه پیشرفت و... در دست تهیه میباشد و بزودی از همین طریق میتوانید از مراحل مختلف کار و همچنین از محیط کارگاه و ... به صورت مجازی و 360 درجه بازدید نمایید.