در راستای اجرای الحاقیه قرارداد مشارکت دامون ساحلی 2، فیمابین آقای هیراد غفوری و شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ، به منظور شناسایی و ثبت پیش خرید کنندگان محترم و حسب الزام دستورالعمل شورای محترم تامین جزیره زیبای کیش ، با بررسی و راستی آزمایی و تایید هیئت امنای منتخب مالکین ، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و آقای هیراد غفوری اولین فهرست واجدین کد رهگیری به شرح واحدهای مشخص شده به رنگ سبز در نماهای ذیل شناسایی گردیده اند .
برگه مستند کد رهگیری در دفاتر تهران و جزیره کیش پروژه به نشانی ذیل برای تحویل از تاریخ 1398/06/15 آماده می باشد .

آدرس : کیش ، میدان کرانه ، جنب مرکز خرید دامون ، پروژه دامون ساحلی 2            تلفن:07644459759
آدرس : تهران ، خیابان جردن ، خیابان انصاری ، خیابان ولی عصر، خیابان شناسا، پلاک 16، طبقه 3، واحد 6
تلفن:02126207349